Kiến thức của chúng tôi – Giá trị thực của bạn!

Posts tagged ‘nhà thầu phụ’

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu theo mẫu 01/NTNN Phần 1

leminhquan (2)

Cột 1: “Nội dung”

          Chỉ tiêu này phản ánh nội dung công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo từng hợp đồng ký kết với Bên Việt Nam. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này chi tiết các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các nhóm ngành nghề tương ứng theo hợp đồng, với các mức tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu… khác nhau. (more…)

Advertisements

Mây thẻ