Kiến thức của chúng tôi – Giá trị thực của bạn!

Posts tagged ‘xay dung thuong hieu’

Nhãn hiệu hàng hóa và tầm quan trọng

Thuong hieu - tuvanketoan.edu.vn

 Ở bài trước cho chúng ta cái nhìn cơ bản về nhãn hiệu, quyền tác giả cũng như tên thương mại, qua đó chúng ta có thể phân biệt được đâu là nhãn hiệu, đâu là quyền tác giả và đâu là tên thương mại. Những điều đó giúp ta có thể hình dung một cách khá đơn giản về 3 yếu tố đó. Ở bài này mình sẽ cụ thể tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu đối với mỗi doanh nghiệp. Để chúng ta thấy được cần có kế hoạch cho việc xây dựng thương hiệu sau này.

     Nhãn hiệu hàng hóa và tầm quan trọng?

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

– Nhãn hiệu  là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

– Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Từ định nghĩa về nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ (nhãn hiệu) cũng phần nào cho chúng ta thấy được tầm quan trọng và sự ảnh hướng lớn của nhãn hiệu đến sản phẩm, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp chúng ta.

Tại sao chúng ta phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa để phân biệt các sản phẩm, dịch vụ để làm gì, chúng ta có sản phẩm và bán chạy trên thị trường rồi, cần gì phải làm các thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của mình? Đó là những câu hỏi thể hiện việc bạn chưa thấy rõ tầm quan trọng của nhãn hiệu hàng hóa trong vấn đề kinh doanh của nhiều doanh nghiệp hiện nay. (more…)

Advertisements

Quyền tác giả – Tên thương mại – Nhãn hiệu hàng hóa


TMten thuong mai

Quyền tác giả, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa là những thuật ngữ dễ nhầm lẫn trong khá nhiều người. Cả ba tên gọi này hầu như ai cũng đã từng nghe qua, và từng biết về nó nhưng để hiểu một cách cặn kẽ thì đó còn là một vấn đề. Và có hẳn một bộ luật dành cho những tên gọi này. Đó là Luật sở hữu trí tuệ. Cả ba tên gọi này đều nói lên một điểm chung, đó là quyền sở hữu của người tạo ra nó, người đăng ký nó trước và được sử dụng nó. Đó cũng chính là tài sản riêng của người đó.

Theo luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ đề cập tới 3 tên gọi phổ biến;

1. Quyền tác giả (bản quyền):  Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

2. Nhãn hiệu: Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

3. Tên thương mại: Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. (more…)

Mây thẻ